Polvoritzador

  • Sprayer

    Polvoritzador

    1. El model d'utilitat es refereix a una màquina agrícola, en particular a un equip capaç de transportar plàntules d'arròs, transportar gra, escampar adob i batre medicaments en un arrossar.Amb el ritme accelerat de la modernització agrícola nacional, el nivell de mecanització agrícola a la Xina ha millorat molt.Pel que fa al cultiu de camps d'arròs, és molt habitual que el trasplantador d'arròs substitueixi el trasplantador artificial.Però el problema consegüent és que...